De får gratis utdanning og bostedsgaranti når de kommer til Norge. Kanskje ikke så rart at antallet utenlandsstudenter har eksplodert og at de kan være i ferd med å skyve norske studenter ut av studentboligene? I Oslo er nå 7 av 10 som får tildelt studentbolig fra utlandet.

– En av grunnene til at jeg valgte Norge og NTNU var at det var gratis. Jeg har ikke råd til å betale mye for å ta en mastergrad, derfor dro jeg ikke til USA. Jeg tror mange utenlandsstudenter ikke hadde kommet til Norge om det ble innført studieavgift, sier Prajin Joseph, mastergradsstudent ved kjemiingeniørstudiet ved NTNU.

Undersøkelser viser at Joseph taler for flertallet av utenlandsstudenter i Norge: Høyt opp på lista over grunner til å studere i Norge kommer det faktum at det er gratis.

Siden år 2000 har antallet utenlandsstudenter i Norge økt med 268 prosent fra drøyt 6 000 til over 23 000. I dag utgjør de om lag 10 prosent av alle studenter i Norge. Likevel stikker utenlandsstudentene av med de fleste studentboligene fordi de har boliggaranti og forrang foran norske studenter.

Studentdemokratiet ved alle de 17 studentsamskipnadene har bestemt at utenlandsstudentene skal gå foran norske studenter i køen til studentboliger. Ved Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus har det ført til at 70 prosent av de som fikk tildelt bolig ved siste opptak i høst var utenlandsstudenter.

To studenter NRK treffer i Kringsjå studentby bekrefter inntrykket:

– Nesten alle jeg har møtt her er utlendinger, det er noen nordmenn, men ikke mange, sier Klei Kagno.

– Jeg vil si det er flest utenlandske beboere her. Jeg vil kanskje si fordelingen er 60 prosent utenlandske og 40 prosent norske, sier Meletia Jacobsen.

Hvordan påvirker det miljøet?

– Det gjør at det blir mer sosialt når det er flere kulturer, folk ønsker seg nye venner. Det er absolutt positivt med så mange utlendinger.

I Bergen gikk 64 prosent av de ledige boligene i høst til utenlandsstudenter. I Bergen var det dermed kun 600 boliger igjen til norske studenter.

Kostnaden for en gjennomsnittlig studieplass i Norge er 186 000 kr i året (2015). De utenlandske studentene velger seg trolig til studier som er dyrere enn gjennomsnittet, men hvis en tar utgangspunkt i kostnaden for et gjennomsnittsstudium, koster studieplassene til de utenlandske studentene 4,3 milliarder kroner i året.

Det tilsvarer om lag 13 prosent av utgiftene til universiteter og høgskoler i Norge, om lag 1 200 kroner per skatteyter i året eller om lag 5 000 sykehjemsplasser.

Les mer hos NRK

ektenyheter