Den uføretrygda spåkona jobbet ivrig med å spå andres framtid over telefon, uten å opplyse Nav.

Den 73 år gamle skienskvinnen, som nå er alderspensjonist, driver fortsatt som spåkone, nå i egen regi. Saken har utgangspunkt i en omfattende sak fra Vestfold som ble rullet opp i slutten av 2011. Fire aksjonærer i et selskap som solgte spåtjenester per telefon og flere spåkoner er tidligere dømt i saken. En av aksjonærene i selskapet har en familiær tilknytning til den 73 år gamle spåkona, som var en av selskapets mest populære spåkoner.

Kundene som ringte spåkonene betalte hele sju kroner per minutt.

Den 73 år gamle skienskvinnen er tidligere dømt i Larvik tingrett, en dom hun anket. Nylig gikk ankesaken i Agder lagmannsrett, som heller ikke tror på kvinnens forklaring. Ifølge politiets beregninger skal kvinnen til sammen ha fått utbetalt drøye 1,9 millioner kroner i perioden 2004 til 2010, for jobben hun gjorde som spåkone.

For spåkona fra Skien mener påtalemyndigheten at det meste av lønningene hennes ble utbetalt kontant. Det er blant annet tatt beslag i maskinskrevne utbetalingsanvisninger for flere spåkoner, og på en av disse står det oppført «25 773 Kontant» og navnet til den 73 år gamle spåkona. Påtalemyndigheten mener også at hun i perioden fra 2004 til 2009 fikk utbetalt 993 994 kroner for mye i uføretrygd og har unndratt skatt for i underkant av 900 000 kroner.

Les mer i Nettavisen

ektenyheter