«Hvordan skal alle ensomme menn klare seg?» Det spørsmålet stiller psykolog Magnus Hedén i Svenska Dagbladet. Hedén skriver at kjønnsfordelingen i flyktningstrømmen skaper problemer i befolkningen.

Høsten 2015 var det rundt 12.000 flere menn enn kvinner i Sverige, men ifølge Hedén er mannsoverskuddet i aldersgruppen 15 til 35 år på mellom 10 og 20 porsent i enkelte fylker i Sverige.

«Tross dette nærmest perverse mannlige overskuddet fortsetter vi å prate om integrasjon som om det utelukkende skulle være et spørsmål om arbeid og økonomisk inkludering,» skriver psykologen.

Hedén etterlyser at politikerne kommer med forslag til hvordan denne ubalansen kan rettes opp.

«Med reservasjoner for mindre korrigeringer i seksuell oppførsel (som polyamori og homoseksuelle handlinger), kan en videregåendeelev regne seg frem til at mellom 10 og 20 prosent av alle mennene som kommer til Sverige må leve alene,» skriver Hedén.

Til tross for at det fødes 105 guttebabyer per 100 jentebabyer, har høyere levealder blant kvinner ført til at kvinnene lenge har vært i overskudd i Europa.

Slik var det også i Norge frem til i 2011. Da snudde trenden, og siden har mannsoverskuddet økt. 1. januar 2016 var det totalt 2.625.111 menn i Norge, mot 2.588.874 kvinner, altså har vi et overskudd på 36.237 menn.

Det finnes to hovedårsaker til mannsoverskuddet i Norge: Økt innvandring og økt levealder for menn.

– Vi vet jo at det er unge menn som har lettest for å ta seg frem, og at det gjerne er de som kommer til Norge som flyktninger. Kvinner og barn har ikke samme mulighet, sier Sigurd Skirbekk, forfatter og professor emeritus i sosiologi ved UiO til Nettavisen.

Les mer i Nettavisen

ektenyheter