Foto: Illustrasjonbilde

Svensk politi får en storm av kritikk for ikke å opplyse mer om de seks anmeldte etter en påstått gjenvoldtekt av en rullestolbruker.

Full åpenhet i rettsvesenet er en forutsetning for den enkeltes rettssikkerhet og tilliten til systemet. Nå har Sverige innført en lov som gir domstolene rett til å holde tilbake informasjon.

I helgen anmeldte en 31-årig kvinne det som angivelig var en gjengvoldtekt i en privat bolig i Visby på den svenske øya Gotland. Kvinnen er rullestolbruker, og hevder at hun ble fratatt rullestolen og seksuelt misbrukt flere timer.

Svensk politi pågrep straks fem mistenkte, men holder tilbake opplysninger om de arresterte.

– I løpet av dagen har vi fått reaksjoner og spørsmål om hvorfor vi ikke går ut med eksempelvis etnisitet på gjerningsmennende i den mediaomtalte voldtekten i helgen, skriver politiområdesjef Torbjörn Nilsson på Facebook.

– Vi er i grunnen restriktive med å angi etnisitet, signalement eller andre opplysninger som alder, utseende og adresser. Vi angir likevel slikt i visse tilfeller om det er av betydning for å komme videre i utredningen og vi behøver allmennhetens hjelp. Ellers ikke, skriver politiområdesjefen.

På politiets Facebook-side er reaksjonene sterke, og mange hundre har uttrykt misnøye og skrevet krasse kommentarer.

Debatten på Gotland kommer delvis som en følge av en ny svensk lov som gir domstolene rett til å unnta navn og andre identifiserende opplysninger om tiltalte og dømte.

Loven sier at domstolen kan unnta slike opplysninger hvis det er sterke grunner for det, og etter en avveining mot offentlighetens interesse.

– Selv om offentlig interesse mange ganger må anses å veie tungt, skal det i enkelte tilfeller være mulig å hemmeligholde visse beskyttelsesverdige opplysninger i en dom eller en kjennelse, for eksempel identiteten på et offer for en seksualforbrytelse, heter det i loven.

Les mer i Nettavisen

De mistenkte er også sluppet fri

ektenyheter