Det er oljeopprør i LO. Nå truer sentrale lokale tillitsvalgte med at LO kan bli splittet. LO-topper går nå ut og støtter opprørets innhold.

– Flere forbund i LO har gått sammen for å forsøke å stikke kjepper i hjulene for oss som mener det er helt nødvendig med videre norske olje- og gassproduksjon. Da skjønner jeg at det kommer reaksjoner, sier forbundsleder Leif Sande, som leder ett av to store industriforbund i LO, Industri Energi.

– Årsaken til at man reagerer på uttalelsene fra Fagforbundet og vedtaket til Handel og Kontor, er at de vil fjerne livsgrunnlaget for medlemmene i industrien, ved å gå mot fortsatt olje og gassleting og utvinning. Det blir det samme som om en butikk ikke lenger får varer: da forsvinner arbeidsplassene i butikken.

Utgangspunktet for den beinharde krangelen i giganten LO, med over 900 000 medlemmer, er at Fagforbundet har fremmet forslag til vårens LO-kongress hvor de foreslår at «For å begrense temperaturutviklingen må mye av verdens, også Norges, fossile ressurser bli liggende urørt».

Fagforbundsleder Mette Nord fulgte opp i et intervju i VG ved å utdype at de ønsker varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.
Handel og Kontor fulgte opp på sitt landsmøtet midt i oktober:

«Områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja er av våre mest verdifulle marine områder, og skal derfor vernes mot fremtidig petroleumsvirksomhet».

Også Norsk Tjenestmannslag (NTL) støtter denne linjen og det kan bli flertall på LO-kongressen i mai, for å verne Lofoten, Vesterålen og Sonja.

– Det er useriøst å kreve varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja uten at konsekvensene for industri, sysselsetting og velferdsproduksjon er analysert, sier Roar Abrahamsen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB), som Frifagbevegelse.no gjengir.

Han er ikke hvem som helst; men leder av Fellesforbundet i Bergen.

Les mer i VG

ektenyheter