Mens unge sliter med å komme inn på boligmarkedet, tjener staten stadig mer på de høye boligprisene.

Finansdepartementet antar en inntekt på 8.3 milliarder kroner til statskassen fra landets boligkjøpere i år. Pengene stammer fra de 2.5% i dokumentavgift som boligkjøpere må betale.

Beløpet har nominelt økt med nesten 2,5 milliarder – og reelt sett med rundt to milliarder kroner siden 2010. Og neste år spår finansdepartementet at staten vil kunne håve inn ytterligere 300 millioner kroner.

De høye boligprisene, som gjør at mange unge sliter med å komme inn på markedet, blir dermed mer og mer «lønnsomme» for staten og finansminister Siv Jensen.

Les mer i Aftenposten

ektenyheter