De nordiske landene kan nok først og fremst takke sin kultur for sine lange liv.

Den politiske outsideren Bernie Sanders klarte nesten å slå Hillary Clinton i konkurransen om å bli Demokratenes presidentkandidat. Den uventet sterke oppslutningen Sanders-kampanjen fikk virker å være koblet til hans ønske om å introdusere en velferdsstat i USA som er tuftet på den nordiske modellen. Som han selv sa: «Jeg synes vi bør se til land som Danmark, som Sverige og som Norge, og lære av det de har klart å oppnå for sine arbeidere».

Det er ikke vanskelig å forstå den amerikanske venstresidens beundring for den nordiske modellen. Norge og de andre nordiske landene kombinerer en relativt høy levestandard med lave fattigdomstall, lang levetid og en egalitær inntektsfordeling – alt den amerikanske venstresiden ønsker seg for sitt eget land.

Men det virker å være et enkelt faktum som har forbigått dem som idealiserer det nordiske sosialdemokratiet. De nordiske landene oppnådde ikke økonomisk og sosial suksess ved å introdusere en sterk velferdsstat finansiert av høye skatter.

Les mer i Dagbladet.

ektenyheter