Vi ble lurt inn i EU bakveien, mener mannen som fikk Storbritannia ut av det europeiske fellesskapet.

Norge er skrekkeksempelet Nigel Farage bruker når han holder foredrag om EU.

– Dere stemte ikke for Schengen, dere stemte ikke for det indre marked. Likevel fikk dere det, sier Nigel Farage til Nettavisen.

– Dere ble bedratt av politikerne.

Nigel Farage er forretningsmannen som ble leder for UKIP og dermed den viktigste lederen for Brexit-kampanjen som fikk flertall for å melde Storbritannia ut av EU.

Han er overbevist om at hele EU vil rakne i løpet av fem til ti år.

– Jeg vet ikke hva som blir det neste. Blir det Danmark og dexit, eller Nederland og nexit, eller blir det Sverige og sexit. Jeg vet ikke, men det jeg vet er at hele systemet kommer til å falle sammen, sa Farage da han snakket for flere tusen nordiske forretningsledere på Presidents Institute i København.

Farage er ute av britisk politikk, men er fortsatt aktiv i Brussel. Og han kommer til å følge nøye med at det virkelig blir en utmeldelse – det han kaller en «hard» brexit – og ikke en såkalt «soft» brexit, som ifølge Farage er politikerspråk for fortsatt å være medlem.

– Se hva som skjedde i Norge. Der stemte folket mot EU, men politikerne meldte dem inn likevel, sier Farage, og sikter til at Norge er med i EØS og i Schengen-samarbeidet.

UKIP-lederens hovedargument mot EU er at det egentlig ikke fremmer fri handel, men bare overreguleringer og for høye kostnader.

– Det var kanskje en god ide for 40-50 år siden, men det har gått helt feil, sier han.

Les mer i Nettavisen

ektenyheter