Sverige får i år nærmere syv ganger så mange drap som i Norge, og det med bare dobbelt så mange innbyggere.

Mye kan fornektes og forskjønnes når det gjelder utfordringene det svenske samfunnet står overfor etter innvandringsbølgen i fjor, men ett forhold er vanskelig å bortforklare: antallet drap.

I Sverige har det i år vært mellom 12 og 15 drap per måned. Til sammen 121 drap så langt i år (til og med september). Om det fortsetter slik de siste tre månedene, har antallet drap i Sverige økt med over 80 prosent i løpet av bare to år. Og det med en befolkningsøkning på under fire prosent.

Sverige ligger altså an til å få rundt 160 drap i år, i 2015 var det 115 og i 2014 var antallet drap 87. Norge hadde til sammenligning 23 drap i 2015, det laveste antallet på 44 år. Sverige får i år nærmere syv ganger så mange drap som i Norge, og det med bare dobbelt så mange innbyggere.

Noe av årsaken til at antallet drap har gått ned i Norge, og at det ikke er langt høyere i Sverige, er moderne medisin og raskere transport til sykehus. For hvert drap er det flere titalls tilfeller av grov vold og mishandling. I september var det i følge denne oversikten 15 drap, 44 drapsforsøk og 58 tilfeller av grov mishandling i Sverige.

Les mer i Dagbladet

ektenyheter