– Hadde Norge ført en mer liberal innvandringspolitikk, ville forskjellene i samfunnet vært større og vokst raskere, sier Høyres Stefan Heggelund. SV mener det er Høyres politikk som øker forskjellene.

Å kjempe for mindre forskjeller mellom fattig og rik, er en av SVs kampsaker. Nå kritiseres partiet for å fortie hovedforklaringen til at forskjellene i Norge øker.

– Venstresiden snakker lite om innvandringens bidrag til ulikhet. Det til tross for at SSB i en fersk rapport fremhever nettopp innvandring som en hovedårsak til økende fattigdom og ulikhet i Norge, sier stortingsrepresentant Stefan Heggelund, som også er arbeids- og sosialpolitisk talsmann i Høyre.

Han viser til SSB-rapporten Aftenposten nylig omtalte. Den viser at både antall og andel på vedvarende lavinntekt, øker. Det er en indikator på økende fattigdom i Norge.

Ifølge SSB er personer med innvandrerbakgrunn «betydelig overrepresentert» i denne gruppen. Nesten 28 prosent av alle med innvandrerbakgrunn, hadde vedvarende lavinntekt i treårsperioden 2012–2014.

– Andelen har økt siden 2011, skriver SSB.

– Man må stikke fingeren i jorden, og erkjenne at innvandring er med å øke ulikhetene i Norge. Hadde Norge ført en mer liberal innvandringspolitikk, med slappere krav til integrering, ville ulikhetene vokst raskere, sier Heggelund.

Les mer i Aftenposten

ektenyheter