I fjor ble det registrert en markant økning i antall ekteskap som involverte barn under 18 år fra Syria.

I alt søkte 10 536 syrere asyl i fjor. Samtidig med den økte andelen asylsøkere, så man også en markant økning i antall henvendelser til det nasjonale Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Saker knyttet til unge med bakgrunn fra Syria økte fra fire i 2014 til 28 i 2015.

Over halvparten gjaldt gjennomførte tvangsekteskap. 25 av alle sakene gjaldt jenter/kvinner, og 14 gjaldt barn under 18 år.

Barneekteskap var hovedbekymring i mange av sakene. Siden barneekteskap ikke utgjør en kategori i systemet, registrerte Kompetanseteamet sakene under «gjennomført tvangsekteskap» (12 saker). Seks saker handlet om trusler/vold og fem saker frykt for tvangsekteskap.

Da rapporten ble presentert ved årsskiftet uttalte teamet at de hadde grunn til å tro at økningen knyttet til syriske barneekteskap ville fortsette i 2016.

Nå viser en helt fersk og selvstendig kartlegging gjort av Utlendingsdirektoratet at det var 61 asylsøkere under 18 år som kom i perioden mellom 1. januar 2015 og 1. februar 2016, som var gift eller forlovet.

Ti av dem var under 16 år, 59 var jenter, og en del hadde barn eller var gravide.

– Omfanget og kompleksiteten i disse sakene viser behovet for å utvikle gode og tydelige rutiner for samarbeidet i utlendingsforvaltningen, asylmottak og barnevern, sier assisterende direktør Birgitte Lange i UDI til Dagbladet.

Norske myndigheter står overfor store utfordringer både i forhold til kartlegging og dokumentasjon av barneekteskap. Med unntak av fjoråret, kommer i snitt 93 prosent av alle asylsøkere til Norge uten identitetspapirer, ifølge Politiets Utlendingsenhet.

Flere av barneekteskapene er heller ikke formelle juridiske ekteskap, men omfatter også forlovelser, religiøse ekteskap eller andre ekteskapslignende forhold.

Les mer i Dagbladet

ektenyheter