(Dagbladet): Helt siden 2007 har Norge vært en stor bidragsyter til Clinton-stiftelsen – det humanitære familiefondet til Bill, Hillary og Chelsea Clinton.

Over en halv milliard kroner er sendt fra Norge til den kontroversielle stiftelsen, som både Bernie Sanders og Donald Trump har angrepet i valgkampen. Kritikken går på at stiftelsen er «pay to play» – at de som gir penger har fått tilganger og fordeler andre ikke har fått. Stiftelsen er en av hovedgrunnene til at Trump nærmest konsekvent omtaler Clinton som «skurken Hillary».

De norske pengene er (visstnok, journ. anm.) brukt i stiftelsens arbeid mot HIV-spredning, for spedbarnhelse og klima. I UDs omtale av disse prosjektene har det blitt framhevet hvor viktige de er for barn, mødre og klima. Og flere evalueringer Dagbladet har lest vurderer også prosjektene som bistandsfaglig gode.

Men Norge har også et annet motiv for å gi penger til Clinton-stiftelsen. Intern UD-korrespondanse Dagbladet har fått innsyn i, viser at begrunnelsen for samarbeidet med Clinton også er politisk strategisk.

Overfor Dagbladet viser Møgedal til at samarbeidet mellom Norge og Clinton-stiftelsen ble bygget på kontakt mellom Bill Clinton og de to statsministrene Bondevik og Stoltenberg. Hun omtaler saken som mer enn en bistands-sak.

Tall Dagbladet har fått fra Norad viser at Norge siden fra 2007 til 2015 har gitt 584 millioner kroner til Clinton-stiftelsen. I tillegg er 92 millioner kroner lovet bort for årene 2016 til 2018.

Les mer i Dagbladet.

ektenyheter