Svensker må gi opp sin egen identitet og tilpasse seg migrantene, for «å være svensk må handle om mer om hudfarge og fødselssted», sier en kampanje kalt «Det nya landet».

https://youtu.be/5LAwJDA_DB0

 

Teksten sier:

Det nye landet
Det finnes ingen vei tilbake. Sverige blir aldri som det har vært. Det er en innsikt om hvordan verden faktisk ser ut – og Sverige trengs som en trygg plass for mennesker på flukt. En del lengter tilbake til hvordan det var vør. Det er OK å lengte og det er OK å prate om det – men vi må også søke veier framover, og finne en måte for at alle skal leve sammen. For nå har vi ett Europa og Ett Sverige som er som det er: i forandring.

Det er på tide å innse at nye svensker kommer til å ta plass med kultur, språk og vaner, og det er på tide at det sees på som en positiv kraft. Det nye landet handler om å forme en ny fremtid. Å være svensk må få være mer enn en hudfarge og fødested. Det må være du, jeg og alle isammen.

Det er ikke bare nye svensker som skal integreres. Alle må integreres, tilogmed etablerte svensker. Integrasjon betyr ikke at den ene parten skal tilpasse seg til den andre eller alle skal tenke, handle eller føle likt. Integrasjon handler om gjensidighet.

La oss skape en fremtid som bygger på like deler realitet og framtridstro. La oss formulere en større følelse av «vi» og la oss bygge et land der vi setter hat og redsler til siden. Vi har alle det nye landet i oss, i våre syn, tanker og handlinger. Det er på tide at vi isammen bygger et land som er stolt, inkluderende og holdbart – noe nytt.

Det nye landet.

Kilde informationliberation, Det nya landet.

ektenyheter