Norske skattemyndigheter ligger i strid med statens heleide kraftselskap Statkraft. Saken handler om opp til 70 milliarder kroner plassert i skattegunstige Belgia.

Helt i slutten av august fikk Apple pålegg fra EU-kommisjonen om å etterbetale 120 milliarder kroner i skatt til Irland.

Det er på langt nær samme dimensjon over Statkraft-saken, men til gjengjeld er det statens eget selskap som er i skattestrid med hjemlandets myndigheter.

I 2015-regnskapet står det: «Statkraft AS har mottatt varsel fra norske skattemyndigheter om endring av ligning for inntektsårene 2008–2014 vedrørende investeringen i datterselskapet Statkraft Treasury Centre SA i Belgia».

Statkraft skriver at varslet er av «foreløpig karakter og inneholder en rekke forbehold». Selskapet avslutter sin vurdering med å skrive at det «er uenig i at det er rettslig grunnlag for å endre ligningene».

Statkrafts finansdirektør Hallvard Granheim vil ikke kommentere skattesaken nærmere.

Vegard Kristiansen leder Sentralskattekontoret for storbedrifter. Han har dermed ansvaret for ligningen av Statkraft og rundt 200 andre norske storbedrifter. Han ønsker ikke å kommentere Statkrafts sak.

– På generelt grunnlag kan jeg si at det ligger mye grundig arbeid bak når vi sender et varsel, sier han.

De videre saksgangen er nå at Statkraft gir sitt tilsvar. Deretter fatter sentralskattekontoret eventuelt et endringsvedtak. Det kan være på over hundre sider.

Deretter kan Statkraft godta vedtaket, ta ut søksmål mot staten, klage til skatteklagenemda eller be norske myndigheter forhandle om saken med Belgia.

Siden 2008 har Statkraft hatt datterselskapet Statkraft Treasury Centre lokalisert i Belgia. Formålet er blant annet å yte lån til selskaper i konsernet, og det belgiske datterselskapet er med andre ord en internbank i konsernet.

Statkraft Treasury Centre har også store beløp investert i kortsiktige plasseringer.

Konstruksjonen med internbanken i Belgia gjør at Statkraft har spart anslagsvis nesten 3 milliarder kroner i skatt siden 2008. Anslaget er gjort av Aftenposten ved å bruke norsk skattesats på det belgiske overskuddet.

Men ettersom staten eier selskapet, går det ikke an å si at staten har tapt disse inntektene.

Saken er dekket i Aftenposten

ektenyheter