Tirsdag la SSB frem nye tall for Statsregnskapet, som viser at Norge for første gang siden tidlig på 90-tallet nå offisielt går med driftsunderskudd når en ser et helt år under ett.

I 2. kvartal isolert var Norges inntekter 4,9 milliarder lavere enn utgiftene, mens det i 2. kvartal i fjor til sammenligning var 27,5 milliarder i overskudd. Differansen er godt over 10 milliarder kroner i måneden.

– Det er fortsatt lavere inntekter fra petroleumsvirksomheten i form av petroleumsskatter og uttak fra statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) som forklarer nedgangen i samlede inntekter. Skatteinntektene fra petroleum er mer enn halvert i dette kvartalet sett i forhold til 2. kvartal 2015, fra 46 milliarder til 23 milliarder. Samlede skatteinntekter i statsregnskapet er redusert med 8,3 prosent, skriver SSB i en kommentar.

Hovedårsaken til underskuddet er likevel ikke hovedsaklig lavere oljepris, siden oljeprisen allerede var lav på samme periode i fjor. Hovedproblemet er at statens utgifter har skutt i været. På ett år har statens utgifter steget med rundt 8 prosent.

Konsekvensen er at staten nå offisielt er avhengig av penger fra oljefondet for å kunne betale sine regninger.

Den utgiftsposten som har økt mest er ifølge SSB den litt diffuse posten «andre overføringer». Dette er blant annet pengeoverføringer til bistand i utlandet, samt overføring til statlige sykehus. Deler av dette er ifølge SSB ikke reelle utgifstøkninger, men forskyving av utbetalingstidspunkt.

Saken er dekket hos Nettavisen

ZeroHedge har også rapportert om hvordan lave oljepriser og økende statlige utgifter gjør at staten raider oljefondet for midler og at underskuddet som dekkes opp er på 18% av statens utgifter.

ektenyheter