Høyre og Senterpartiet i strid om grensekontroll

– At Norge vil bli kastet ut av internasjonalt politisamarbeid dersom vi gjeninnfører grensekontroll for å stoppe kriminelle, er helt feil.

Det sier Senterpartiets medlem i Stortingets justiskomité, Jenny Klinge, i ordstriden som har oppstått mellom henne og Høyres justispolitiker Hårek Elvenes.

Krangelen står om hvordan Norge skal få bremset strømmen av utenlandske forbrytere til landet, nå som Norge har forpliktet seg overfor EU til ikke å ha permanent grensekontroll.

– Senterpartipolitikken er en trussel mot kriminalitetsbekjempelsen, anklaget Elvenes til ABC Nyheter tirsdag.

Han kritiserer at Senterpartiet går inn for å gjeninnføre grensekontrollen som ble fjernet da Norge sluttet seg til EUs Schengenavtale. Og at Sp ikke blir med på så mange nedlegginger av lokale politistasjoner som regjeringen ønsker i sin politireform.

– Kampen mot grensekryssende kriminalitet vinnes ikke uten grensekontroll og med nedlegging av lokale lensmannskontorer, parerte Klinge.

– Går Norge ut av Schengen-samarbeidet mister politiet, tollmyndighetene og veimyndighetene tilgangen til Schengens informasjonsystem, som er en særdeles viktig kilde for informasjonsutveksling med andre Schengen-stater, fremholdt Elvenes i går.

– Schengenavtalen tillater ikke å plukke fra menyen. Enten er du med, eller så må du gå ut av systemet. Da blir vi satt helt på sidelinjen i politisamarbeidet, sa Høyre-politikeren.

– Det Elvenes påstår, er helt feil, sier Jenny Klinge til ABC Nyheter i dag. Hun viser til Storbritannia, ett av EU-landene som ikke er med i Schengensamarbeidet.

– De er likevel del av europeisk justissamarbeid. Motstanderne av grensekontroll finner på alt mulig for å argumentere mot, blant annet problemer med justissamarbeid, sier hun.

Motstandere av passkontroll har også fått nytt skyts de siste dagene på grunn av nyhetsoppslagene om underbemannet passkontroll og timelange køer på Gardermoen.

– Det er viktig å være løsningsorientert. For eksempel vil ny teknologi som allerede er i bruk i andre land, gjøre grensekontrollen smidigere også her til lands, framholder Klinge.

Men verken Fremskrittspartiet, Høyre eller Ap ønsker å gjeninnføre permanent grensekontroll som middel for å stoppe kriminelle raid i Norge.

Les mer hos ABC Nyheter

Lik og del:

Du vil kanskje også like...

Kjære leser! Før du kommenterer må du lese våre regler
Gjentatte brudd på reglene vil føre til permanent utestengelse. Vi håper dere respekterer dette.
Kos dere med debatten! :)
 • invernes

  Høyre kan man ikke stole på de kryper for EU, selvsagt skal man avslutte Schengen avtalen, våre grenser skal beskyttes.

 • spirild

  Da vet vi det vi visste.
  Takk. Jeg vet at dette er et lite håp.
  Senterpartiet er et parti med sans for virkeligheten-

 • kenneth hovestøl

  – “Går Norge ut av Schengen-samarbeidet mister politiet, tollmyndighetene og veimyndighetene tilgangen til Schengens informasjonsystem, som er en særdeles viktig kilde for informasjonsutveksling med andre Schengen-stater, fremholdt Elvenes i går.”

  – Nå er det vel ikke migrasjonen fra schengen land som er det største problemet. Så at det skulle bli noen som helst problematikk med å miste den muligheten til å få “hjelp” ved grensene bort faller uten problemer.
  – Problemene ligger i de “papirløse” migrantene, eller de med falske papirer. Der reiser jo politiet land og strand likevel. Uten hjelp i fra schengen-systemet for å finne ut av tingenes tilstand.

  Nei, innfør grensekontroll nå før det er alt for sent! Og avslutt alle slike Schengenavtaler og EU- samarbeid.
  – Vi skal og bør være et selvstendig Norge, fritt for kriminelle migranter.

  • Spikeren

   Jobber du som nattvakt på et bofellesskap for psykisk utviklingshemmede?

Pga. idiotiske og unødvendige reguleringer fra EU-byråkratene er vi pålagt å vise at vi bruker cookies (eller informasjonskapsler som det så fint heter på norsk). Sånn, nå er dere klar over det, og du kan enten velge å akseptere og lukke meldingen, eller å forlate siden. Takk!