– At Norge vil bli kastet ut av internasjonalt politisamarbeid dersom vi gjeninnfører grensekontroll for å stoppe kriminelle, er helt feil.

Det sier Senterpartiets medlem i Stortingets justiskomité, Jenny Klinge, i ordstriden som har oppstått mellom henne og Høyres justispolitiker Hårek Elvenes.

Krangelen står om hvordan Norge skal få bremset strømmen av utenlandske forbrytere til landet, nå som Norge har forpliktet seg overfor EU til ikke å ha permanent grensekontroll.

– Senterpartipolitikken er en trussel mot kriminalitetsbekjempelsen, anklaget Elvenes til ABC Nyheter tirsdag.

Han kritiserer at Senterpartiet går inn for å gjeninnføre grensekontrollen som ble fjernet da Norge sluttet seg til EUs Schengenavtale. Og at Sp ikke blir med på så mange nedlegginger av lokale politistasjoner som regjeringen ønsker i sin politireform.

– Kampen mot grensekryssende kriminalitet vinnes ikke uten grensekontroll og med nedlegging av lokale lensmannskontorer, parerte Klinge.

– Går Norge ut av Schengen-samarbeidet mister politiet, tollmyndighetene og veimyndighetene tilgangen til Schengens informasjonsystem, som er en særdeles viktig kilde for informasjonsutveksling med andre Schengen-stater, fremholdt Elvenes i går.

– Schengenavtalen tillater ikke å plukke fra menyen. Enten er du med, eller så må du gå ut av systemet. Da blir vi satt helt på sidelinjen i politisamarbeidet, sa Høyre-politikeren.

– Det Elvenes påstår, er helt feil, sier Jenny Klinge til ABC Nyheter i dag. Hun viser til Storbritannia, ett av EU-landene som ikke er med i Schengensamarbeidet.

– De er likevel del av europeisk justissamarbeid. Motstanderne av grensekontroll finner på alt mulig for å argumentere mot, blant annet problemer med justissamarbeid, sier hun.

Motstandere av passkontroll har også fått nytt skyts de siste dagene på grunn av nyhetsoppslagene om underbemannet passkontroll og timelange køer på Gardermoen.

– Det er viktig å være løsningsorientert. For eksempel vil ny teknologi som allerede er i bruk i andre land, gjøre grensekontrollen smidigere også her til lands, framholder Klinge.

Men verken Fremskrittspartiet, Høyre eller Ap ønsker å gjeninnføre permanent grensekontroll som middel for å stoppe kriminelle raid i Norge.

Les mer hos ABC Nyheter

ektenyheter