To studenter varslet om at en sykepleier vasket en pasient med skittent vann, tørket liggesår med toalettpapir. Nå har Fylkesmannen åpnet tilsynssak mot Oslo kommune og bydelen.

To sykepleiestudenter i Oslo opplevde det de anser som svært kritikkverdig helsehjelp til en syk, eldre kvinne i vinter. De to studentene hadde praksis i hjemmesykepleien i en bydel hvor beboerne kan velge å få hjemmesykepleie fra private byråer.

Studentene varslet om følgende:

  • Samme vaskevann ble brukt til avføring og sårstell.
  • Toalettpapir ble brukt til å tørke liggesår.
  • Åpne sår ble stelt uten at pleiereren brukte hansker.
  • Svært dårlig håndhygiene under stell.
  • Sykepleieren svarte på sms og tok bilder med mobilen underveis uten å gjennomføre ny håndhygiene.
  • Prøve for å sjekke infeksjon ble aldri sendt videre.

I sin rapport skriver studentene blant annet:

«Jeg fikk i oppgave å skifte bleie og vaske bort avføring. Jeg bruker da et vaskevannsfat hvor jeg vrir opp kluten gjentatte ganger. Dette vannet er da med såpe og forurenset av avføring. Når sårstellet skal starte, velger X å dyppe tupfere i samme vann for så å vaske inni sårhulen. Jeg prøver å hindre X i dette og ber X bruke rent vann, noe X velger å ikke gjøre.»

Saken, som først ble omtalt på Khrono.no, er meldt til fylkeslegen.

De to unge sykepleiestudentene var i samme praksis i Oslo. De valgte å følge samme pasient, en kvinne på 69 år. Pasienten var underernært og hadde liggesår. Ifølge studentene var det flere tegn på at hun hadde infeksjon.

Mens de to studentene var i praksis, døde 69-åringen. De skriver i sin rapport at pasienten «var blek, kald og skjelven i underkant av to uker før hun dør.»

Ifølge studentene ble det tatt CRP-prøve for å avdekke eventuelle infeksjoner, men denne ble aldri sendt inn.

De to skriver videre: «Vi var med tre ulike ganger sammen med (…). Vi har gjennom disse stellene observert svært dårlig hygiene.»

Studentene var bekymret for om kvinnen hadde dødd av blodforgiftning, og kontaktet sin veileder ved Høgskolen i Oslo og Akershus, som valgte å melde saken inn til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Ifølge bydelen er avdødes pårørende informert om at det er oppprettet tilsynssak.

For instituttleder Unni Hembre var det et enkelt valg å gå videre til tilsynsmyndighetene da hun fikk varselet fra studentene. Høgskolen ser alvorlig på saken og ba studentene skrive ned det de hadde sett.

For de to studentene var det likevel ikke problemfritt å si fra. Etter at kvinnen døde, stilte de spørsmål ved dødsfallet. I brevet som er sendt til Fylkeslegen står det:

«Vi ble møtt med irritasjon, og får beskjed om at vi ikke skal spekulere i dette.»

De ba om å få et nytt praksissted og fikk det.

Det hører også med til saken at den aktuelle sykepleieren ikke er suspendert.

Les hele saken i Aftenposten

ektenyheter