Utvalg sier ja til at E-tjenesten får overvåke innholdet i all internett- og telefontrafikk som krysser riksgrensen. Målet er som vanlig å «forhindre terror- og cyberangrep» mot Norge.

Sverige 2008: Tusenvis av svensker fyller gatene for å protestere mot det som blir kalt FRA-lagen.

Loven åpner for at alle svenskers kommunikasjon med utlandet via telefon og internett kan overvåkes av Forsvaret. Både hvem svenskene har kontakt med, og innholdet i kommunikasjonen kan overvåkes.

Norge 2016: Forsvarsdepartementet setter ned et utvalg for å vurdere en lignende lov.

Aftenposten kan nå avsløre at utvalget anbefaler norske myndigheter å gå inn for en slik overvåking. Det blir nå opp til Forsvarsdepartementet å vurdere om forslaget bør tas til Stortinget.

Ikke bare metadata

Altså er det ikke bare lagring og overvåking av hvem du har kontakt med, men også innholdet i det du skriver eller snakker om, som skal kunne overvåkes av den norske etterretningstjenesten, mener utvalget.

Les mer i Aftenposten.

ektenyheter