Amerikanske Elisabeth Fallon (30) ble kastet ut av landet fordi hun ikke oppfylte kravet om heltidsarbeid for én arbeidsgiver. Nå er hun tilbake i Norge – som lærer ved en av skolene hun måtte slutte ved i mars.

Mens migranter fra land i Midtøsten og Afrika kan fritt vandre over grensen har den hardtarbeidende Elisabeth Fallon blitt nektet adgang til riket fordi hun var så fæl og hadde to jobber, og fordi hun gikk igjennom prosessen på lovlig vis.

– Jeg er veldig glad for at dette har løst seg, sier Fallon til VG.

Det var i august i fjor Utlendingsdirektoratet (UDI) avslo Fallons søknad om fornyet midlertidig oppholdstillatelse i Norge.

Avslaget ble blant annet begrunnet med at 30-åringen – som jobbet som spansklærer ved Nordhordland Kristne Grunnskole og en annen ungdomsskole i Hordaland – måtte ha heltidsarbeid for en arbeidsgiver for å kunne få bli i landet.

Fra USA søkte Fallon på nytt om oppholdstillatelse, men da hos én arbeidsgiver. Denne gangen fikk hun innvilget midlertidig opphold for skoleåret 2016-2017, og i august begynte 30-åringen fra Illionois i fulltidsjobb ved Nordhordland Kristne Grunnskole (NHKG).

Med andre ord – de samme reglene gjelder ennå.

– Godt å ha henne tilbake

– Nordhordland Kristne Grunnskole opplever at det er godt å ha Elisabeth Fallon tilbake. Hun har nå nesten full stilling ved skolen og er flink i sin utførelse av sine arbeidsoppgaver. Hun er godt forberedt og opptrer profesjonelt.

Det samme problemet er i andre land også. Her forteller Lauren Southern om en amerikansk-italiener som gikk gjennom en 3 år lang prosess for å få bekreftet statsborgerskap i Italia.

 

Les mer i VG.

ektenyheter