Pepe the Frog - Donald Trump

Clinton dedikerte en hel tale forrige uke til Donald Trump og hans kobling til Alt-right-bevegelsen. Hvilken bevegelse er dette og hvor sterk er koblingen?

I en analyse i den venstreorienterte avisen Washington Post fra onsdag denne uken så Caitlin Dewey på tweets med hashtaggen #AltRightMeans. Iht. Observatory on Social Media på Indiana University var det fra 24 til 29 august over 50 000 tweets som benyttet hashtaggen.

Tweetene omhandlet ikke et bestemt tema eller uttrykte en overordnet filosofi, men de mest populære tweetene (og som ble delt mest) hadde en tendens til å konsentrere seg om tre overlappende temaer. Disse var frustrasjon knyttet til feminisme, multikulturalisme og politisk korrekthet. Spesielt konsepter som “hvit skyldfølelse” og “hvite privilegier” var tweetene negative til og man fikk inntrykk av at alt-right-bevegelsen mener disse konseptene er skadelig for deres identitet.

 

Tweets som påpekte venstresidens dobbeltmoral og hykleri var også populære.

 

Uventet demografi?

En analyse av nettverkseffekten knyttet til #AltRightMeans-hashtaggen, som kartlegger hvilke brukere som er mest innflytelsesrike, avdekket ikke at bevegelsen stammer fra “hat-grupper” og single unge menn som sitter på gutterommet sitt og hater kvinner som Hillary og massemedia hevder. Tvert imot var brukerne ytringsfrihetsaktivisten og forfatteren @Cernovich, Infowars-redaktør @PrisonPlanet, @JaredWyand og @magnifier661 de mest inflytelsesrike.

Iht. analyseselskapet Demographics Pro kom den store majoriteten av #AltRightMeans fra gifte, hvite menn mellom 40 og 60 år. Altså foreldregenerasjonen som er bekymret for fremtiden i et stadig mer multikulturelt USA.

Det er altså representanter fra den hvite arbeider- og middelklassen som nå ønsker seg en alternativ høyreside i USA. I et YouTube-intervju med med Stefan Molyneux på tirsdag gav Alt-right-profil Vox Day følgende eksempel på hvordan tradisjonelle konservative har sviktet USA:

Mangel på ideologi er grunnen til at konservatismen beveger seg mot venstre og ikke bevarer noe.. Det skadelige er at konservative ikke er i stand til å forsvare noe, ikke bare er de ikke i stand til å forsvare den Amerikanske nasjon, de klarer ikke engang å forsvare kvinners toalett. Om du ikke engang klarer å holde menn i kjoler unna små jenters toalett kan du ikke kalle deg en konservativ, du bevarer ingenting.” (fritt oversatt)

Vox Day har også utgitt en bok: “Cuckservative: How «Conservatives» Betrayed America.” Hvor han spiller på ordene «cuckold» and «conservative,» hvor cuckold betyr en mann som har en utro kone. (Ordet stammer fra cuckoo-fuglen, som legger eggene sine i andre fugler sitt nest).

Unge Alt-right-aktivister har lenge trollet konservative som er for fremmedkulturell masseinnvandring i sosiale medier ved å kalle dem Cuckservative. Implikasjonen er at en hvit amerikaner som er for fremmedkulturell masseinnvandring til USA er det sammen som en mann som tillater andre menn å ligge med hans kone.

Trolling med massemedia, feminister, venstreintellektuelle og tradisjonelle konservative har lenge vært et kjennetegn for alt-right-bevegelsen. Ved å provosere det etablerte maktapparatet har de klart å få betydelig omtale fra massemedia og en egen dedikert tale fra presidentkandidat Hillary Clinton.

På den andre siden er det elementer av denne trollingen som har gitt media en mulighet til å sverte alt-right-bevegelsen; når jødiske venstreintellektuelle har konfrontert enkelte twitterbrukere som har benyttet alt-right hashtaggen har de blitt møtt med en storm av Holocaust-vitser. Ingenting er hellig for et anonymt twitter-troll, noe som Twitter-brukeren “Walt Bismarck” eksemplifisere i sin siste YouTube-video: “We Didn’t Start The Movement (American Renaissance 2016)

 Donald Trump sin tilknytning

Når Clinton påstår at Donald Trump er knyttet til alt-right bevegelsen er det basert på at han tidligere i august ansatte Steve Bannon som ny valgkampsjef. Bannon var tidligere styreleder for Breitbart News LLC, moderselskapet til Breitbart News Network.

Breitbart News Network er sympatisk innstilt til alt-right og en deres journalister fremstår delvis som en representant for bevegelsen. Denne journalisten er jødiske Milo Yiannopoulos, som er kjent som verdens mest profilerte konservative homoaktivist.

At Donald Trump, Milo og Breitbart News Network skulle støtte de eventuelle ytterliggående antisemittiske elementene i utkanten av alt-right-bevegelsen faller på sin egen urimelighet og er heller et tegn på at Hillary Clinton og hennes camp begynner å bli desperate.

Alt-right i Norge?

I motsetning de de fleste land Europa er det ingen aktive identites- eller alt-right-bevegelse i Norge enda, men man kan anta at Document.no og Human Rights Service ville kunne falle under kategorien alt-right selv om de selv ikke har definert seg som en del av bevegelsen.

For de som er nysgjerrig på alt-right og vil lære mer kan det nevnes at Mises Norge Høstkonferanse 22. Oktober vil ha et innlegg om «Donald Trump som fenomen og Alt-right-begvegelsen» med undertittelen “Hvem skal representere dette fenomenet i Norge?”

Kilde: Washington Post. 

ektenyheter