Høyre-statsråd Torbjørn Røe Isaksen mener Høyre ikke lenger skal love å fjerne formuesskatten og sier partiets løfter om store milliard-skattekutt er over etter skatteforliket.

– Vi har nå hatt 12 år hvor skattene har gått ned eller stått stille. Derfor kommer vi ikke til å foreslå like store skattelettelser i neste periode, sier Isaksen til VG.

Isaksen, som i helgen snakket ut om hvorfor han nå er på vei ut av norsk politikk, leder Høyres programkomité. Komiteen skal lage forslaget til Høyres partiprogram for den neste stortingsperioden, etter valget om ett år.

Han varsler at partiet som har profilert seg sterkt på at de vil fjerne formuesskatten og love solide skattekutt ikke lenger skal gi slike løfter til velgerne.

– De skattereduksjonene som gis skal trygge arbeidsplasser. Det viktigste i neste periode er skatteforliket som reduserer selskapsskatten og personskatten, men det kommer også til å bli videre reduksjoner i formuesskatten i neste periode. Men utover dette er det ikke rom for å love andre store skattelettelser, sier Isaksen. Foran valget i 2013 snudde Høyre fra å love at formuesskatten skulle fjernes innen fire år, til å love at formuesskatten «på sikt» skulle fjernes, sier Isaksen.

Nå vil ikke Høyres programkomité lenger gi et løfte om å fjerne den kontroversielle skatten. Istedenfor er løftet nå redusert kun til å gjelde formuesskatten på såkalt arbeidende kapital.

– Vi må prioritere den delen av formuesskatten som er viktigst for verdiskapingen, og det er såkalt arbeidende kapital. Vår vurdering er at vi ikke vil klare å fjerne formuesskatten i neste periode, og da bør vi heller ikke skrive det i programmet. Jeg mener fortsatt at formuesskatten er skadelig for norsk eierskap.

– Etter det første statsbudsjettet med store kutt i formuesskatten falt dere bratt på målingene.

– Vi var uerfarne, også tror jeg det handlet mer om noen av kuttforslagene enn om reduksjon av formuesskatten, som vi jo gikk til valg på, sier Høyre-statsråden.

Samtidig skal Høyre heller ikke love omfattende kutt i skattenivået, sier Isaksen. Siden stortingsvalget i 2013 har Høyre/Frp-regjeringen kuttet skattenivået med 18,5 milliarder kroner.

– For Høyre bør det bli like viktig i neste periode at vi jobber for å bedre innretningen på skattene og ikke bare kutte i nivået. Vi går inn i en tiårsperiode hvor vi ikke har råd til lansere nye, kostbare velferdsreformer – som for eksempel gratis tannlege. Det er like viktig med bedre skatt enn mindre skatt, sier Isaksen.

Les mer i VG

ektenyheter