Vegvesenet er allerede i gang med å prosjektere oppgradering av tunneler som blir «overflødige» når ny vei mellom Voss og Bergen er ferdig.

Mellom Stanghelle og Voss planlegger vegvesenet å bruke om lag 400 millioner kroner på seks tunneler:

  • Dalevåg
  • Beitla
  • Dalseid
  • Trollkone
  • Hyving
  • Hernes

Alle disse er over 500 meter lange, og må dermed tilfredsstille EUs sikkerhetskrav til tunnelsikkerhet. For Beitla sin del er vegvesenet i gang med prosjektering, og den skal oppgraderes i 2018.

Dalseid er planlagt oppgradert i 2019/2020, og de andre tunnelene er satt opp til oppgradering i 2020, melder vegvesenet.

– Dette er hol i hovudet, sier Vidar Skeie som er leder i selskapet som skal drive frem den nye jernbanen og veien mellom Bergen og Voss.

Vegvesenet planlegger å stenge tunnelene om natten fra 2200 til 0530, med kolonnekjøring hver time. Det kan imidlertid bli totale stengninger på opptil 3–4 timer.

– Jeg tror folk sin tålmodighet er slutt når det gjelder stengninger på E16. I alle fall når det vegvesenet skal til med er noe som Ketil Solvik-Olsen omtaler som bortkastet.

Skeie viser til at statsråden har uttrykt stor forbauselse over at vegvesenet planlegger oppgraderinger på tunneler som skal legges ned.

Tunnelene skal sikres på strekket mellom Stanghelle og Voss, altså er det ikke snakk om å sikre tunnelene mellom Bergen og Stanghelle.

Første trinn av utbyggingen av ny vei og bane mellom Arna og Voss er fra Arna til Stanghelle. Tidspunktet for byggestart av det neste trinnet vil ikke departementet eller andre si noe om.

Skeie poengterer at dersom man skal unngå å bruke nesten en halv milliard på de gamle tunnelene, i tillegg til å plage trafikantene med nattestenging, så må prosjektet Stanghelle-Voss komme inn i ny Nasjonal Transportplan.

– Ved å signalisere byggestart på nye tunneler før 2029 vil man få dispensasjon fra EU-kravene. Dermed vil det å skyve frem dette prosjektet være det eneste logiske og samfunnsøkonomisk fornuftige, sier Skeie.

Han minner om at det er ikke så lenge siden det sto «Ikke stopp, fare for ras» på E16.

– Du kan tenke deg hvordan dette blir med kø, en kø som skyldes at man skal fikse på en tunnel som skal legges ned like etter at den er ferdig, sier Skeie.

Saken er dekket i Nettavisen

ektenyheter