Én av bussene som NSB satte inn istedenfor tog denne uken, ble avskiltet på stedet. Flere busser har fått kjøreforbud.

Denne uken har så å si all togtrafikk til og fra Oslo S blitt erstattet med busser. Flere hundre busser har daglig sørget for at passasjerene er blitt fraktet fra A til B.

Selv om det meste har tilsynelatende gått på skinner, avdekker kontroller fra Statens vegvesen at flere av bussene som har fraktet passasjerene, ikke skulle ha vært i trafikk. Dette på grunn av trafikksikkerheten.

Av 109 busser som er blitt kontrollert hittil, har Statens vegvesen reagert mot flere:

  • Én er blitt avskiltet på grunn av manglende EU-kontroll. Det var flere feil med bussen.
  • 11 har fått kjøreforbud. Flere av disse fordi sjåførene ikke hadde kjøreseddel/yrkestransportbevis. Andre på grunn av feil med lys. Minst en av bussene måtte sendes rett til verksted.
  • 8 busser har fått mangellapp for tekniske feil som må rettes opp snarest.
  • En sjåfør kjørte med bombrikke for personbil, trolig for å spare penger da biler betaler mindre i bomringen. Denne sjåføren har fått 8000 kroner i gebyr.

Les mer i Aftenposten

ektenyheter