Vector Illustration of Riot People with Grunge Background

Etterspørselen etter arbeidsfolk uten utdanning stuper. NHO-sjefen frykter sosial uro dersom Norge ikke lykkes med å få innvandrere og ungdom uten videregående skole ut i jobb.

– Da får vi et økende utenforskap. Da vil vi også i Norge oppleve mange av de samme sosiale spenningene som vi ser rundt oss, sier Kristin Skogen Lund til NRK onsdag morgen.

I Politisk kvarter i solskinnet i Arendal har hun nylig diskutert hvordan vi skal unngå at unge voksne uten videregående utdanning ender utenfor arbeidslivet og på trygd.

  • Over 20 prosent av ungdom som starter på videregående skole, fullfører ikke viser tall fra Statistisk sentralbyrå.
  • 560 000 voksne nordmenn mangler videregående utdanning. Ifølge LO er denne gruppen overrepresentert blant trygdemottakerne.
  • SSBs tall viser også at folk som kun har grunnskole eller ingen utdanning topper ledighetsstatistikken.

Samtidig planlegger Nav ut fra at rundt halvparten av de over 30 000 asylsøkerne som kom til Norge i fjor etter hvert skal ut i arbeidslivet. Mange av dem snakker dårlig norsk, og mangler formell kompetanse.

Det blir trangt om plassen dersom begge gruppene – flyktninger og «drop outs» – skal konkurrere om de samme, ufaglærte jobbene.

Verken Nav eller SSB har oversikt over hvor mange ledige stillinger som ikke krever formell kompetanse, men Navs analyser viser at ufaglærte trolig får det tøft framover:

  • Mens over 60 prosent av arbeidsstyrken var ufaglært i 1972, var andelen nede i 21 prosent i 2014.
  • I 2030 er det ventet at knappe 16 prosent av arbeidsstyrken er ufaglært.
  • Nav forventer et overskudd av arbeidskraft uten fullført videregående skole på 200 000 personer allerede i 2024.

– Det blir et enormt press på ufaglærte stillinger framover, fordi vi har færre og færre sånne jobber, sier Skogen Lund.

Hun frykter økt utenforskap og mindre tillit mellom folk dersom samfunnet ikke lykkes med å kvalifisere både innvandrere og arbeidsledig ungdom til det norske arbeidslivet.

– Vi ser utslag av det i Storbritannia med Brexit, i USA med Trump, og vi ser det i Frankrike.

Les mer hos NRK

ektenyheter