Trygdesvindel for 180 millioner kroner ble pådømt i norske tingretter i fjor. Men omfanget av bedrageriet er mye større.

To større undersøkelser gjennomført av Proba samfunnsanalyse for Nav anslår omfanget av trygdesvindel til åtte millarder kroner.

Bare innen arbeidsavklaringspenger og uførepensjon ble det i 2011 svindlet for nærmere fem milliarder kroner, ifølge rapporten.

– Konklusjonen er at svindelnivået for 2013 kan ligge på fem prosent, noe som tilsvarer et beløp på åtte milliarder, sier Sverre Lindahl, direktør for Nav kontroll.

TV 2 har gjennomgått 920 tingrettsdommer fra 2015 som gjelder trygdesvindel. Gjennomgangen viser at til sammen 895 personer ble dømt for svindel på til sammen 180 millioner kroner.

Sverre Lindahl er klar på at dommene ikke gir noe fullstendig bilde på omfanget av svindelen.

– Nei, men det er et alvorlig bilde. Det er alvorlig at så mange blir dømt for trygdesvindel. Det er og alvorlig at de blir dømt for et såpass stort beløp, sier Lindahl til TV 2.

Mørketallene er altså store. Samtidig er det stor risiko for å bli dømt om man først blir avslørt.

– Av de sakene som kommer frem for retten, så er frikjennelsesprosenten så lav som 2-3 prosent. Det betyr at over 97 prosent av de sakne som kommer opp for retten blir dømt. Rettspraksis er at svindel over det som er mer enn folketrygdens grunnbeløp – altså rundt 90.000 kroner – det medfører ubetinget fengsel.

Nav forvalter en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

Over 400 milliarder kroner skal hjelpe norske statsborgere i ulike livsfaser. Men systemet er basert på tillit, og noen lykkes i å lure til seg penger de ikke har rett til. Sosialminister Anniken Hauglie (H) kaller det et alvorlig samfunnsproblem.

– Mange anstrenger seg mye for å svindle fellesskapet for store verdier. Det er klart at vi ønsker å fakke de som snyter. Vi vil at pengene skal brukes på gode formål, ikke på at folk urettmessig skal tuske til seg penger de ikke har krav på, sier Hauglie.

Saken er dekket hos TV2

ektenyheter