I en analyse utført av Kongsvinger sykehus framkommer det meget urovekkende funn.

I et brev til Fylkesmannen i Hedmark, datert 8. juli, skriver Sykehuset Innlandet: «Analysen viser at i underkant av 60 % av dødsfallene potensielt kunne vært forebygget (8 % høy, 32 % viss og 18 % liten grad).»

I Fylkesmannens svar til sykehuset står det:

«Det dreier seg også om mangelfull dokumentasjon. Vi vurderer denne overdødeligheten som en en betydelig kvalitetsbrist på helsetjenesten som tilbys og som kan ha store konsekvenser for pasientene».

– Dette er svært alvorlig, sier fagdirektør ved Sykehuset Innlandet, Toril Kolås, til Dagbladet.

Lokalavisa Glåmdalen har omtalt overdødeligheten ved sykehuset i flere artikler.

Analysen til sykehuset avdekker flere svikt på god praksis:

• Kritisk syke pasienter blir mottatt av turnuslege, og får ikke tilsyn av spesialist i mottak.

• Pasienter mangler planer for behandling og observasjon når de forlater akuttmottak.

• Manglende rutiner for at en spesialist kvalitetssikrer diagnose og planlegger behandling og observasjon.

• Manglende rutiner for måling og dokumentasjon på regelmessig tilsyn av lege.

Les mer hos Dagbladet

ektenyheter