Boligprisene er hittil i år 5,5 prosent høyere enn fjoråret, og det rettes advarende pekefingre fra inn- og utland. Men de fleste nordmenn ser ut til å ta det med knusende ro.

Tirsdag forelå tallene fra Eiendom Norge for boligprisutviklingen i juni – og dermed første halvår av 2016. Etter en litt roligere utvikling i fjor, er den ville veksten som har preget det norske boligmarkedet tilbake: Nivået hittil i år ligger 5,5 prosent over gjennomsnittet i fjor. Juni var også en sterk måned: Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene 0,7 prosent bare denne ene måneden.

Sammenlignet med på Grorud, er holdningen noe mer anspent i Det internasjonale pengefondet (IMF). I en rapport om norsk økonomi som ble offentliggjort tirsdag ettermiddag, advarer fondet mot at «de høye og stigende boligprisene og husholdningenes gjeld i Norge utgjør en vesentlig risiko for den finansielle stabiliteten.»

IMF mener det norske boligmarkedet ved årsskiftet var overpriset med 40 prosent, basert på gjennomsnittet av tre ulike beregningsmetoder. Én av metodene måler forholdet mellom leie- og boligpriser, og er mindre relevant i Norge, med et relativt lite utleiemarked, bemerker IMF.

Men fondet peker på at:

  • Boligprisene har steget 140 prosent siden 2000, dobbelt så mye som prisveksten ellers.
  • Gjelden i en gjennomsnittlig familie har vokst fra 145 prosent av disponibel inntekt i 2002, til over 220 prosent i fjor, et høyere nivå enn i de fleste sammenlignbare land.

IMF trekker frem disse årsakene som de viktigste:

  • Arbeidsledighet og lånerenter har vært lave, mens inntektsveksten har vært sterk.
  • Befolkningen vokser, og mange flytter til byene. Reguleringer legger en demper på boligbyggingen, noe som presser prisene opp.
  • Store skattefordeler ved å eie egen bolig fremfor aksjer, fond og bankinnskudd.

Og:

  • Rentekostnaden kan trekkes fra på skatten, som effektivt reduserer kostnaden ved å ha gjeld, og dermed gir husholdningene et insentivtil å låne mer, skriver IMF.

Alt dette gjør Norge sårbart for en boligprisnedgang, mener fondet.

Les mer i Aftenposten

ektenyheter