Foto: Wikimedia Commons / Bwag

Polititopp avslører urovekkende tall.

(Dagbladet): – Det er et økende marked som etterspør den type tjenester som barn kan utnyttes til, sier sambandspolitiadvokat Rudolf Christoffersen.

– Herunder seksuelle tjenester og billig arbeidskraft.

Dagbladet har i serien «Skyggebarna» avdekket hvordan enslige mindreårige asylsøkere, og unge menneskehandelofre, er blitt behandlet i Norge.

– Jeg tror også at barn som rekrutteres av kriminelle nettverk kan bli gjenstand for utnyttelse i Norge. Det vil være naivt å tro noe annet, sier den erfarne politiadvokaten.

Han jobber i dag som sambandspolitiadvokat for Eurojust i Den Haag, samarbeidsenheten mellom påtalemyndighetene i Europa. Ifølge Christoffersen hadde Eurojust i 2015 tre ganger så mange menneskehandelsaker som gjaldt utnytting av barn, sammenlignet med året før – 13 saker i 2015, mot fem året før.

Nyfødte til salgs

– Det høres ikke så mange ut, men dette er gjennomgående store og komplekse saker hvor en rekke land er involvert. Saksøkningen gir en klar indikasjon på at menneskehandel med barn i Europa er et økende problem, sier Christoffersen. I Nederland er for eksempel hvert femte identifiserte offer for menneskehandel i sexindustrien under 18 år

Ifølge Eurojust var det i fjor 85 482 enslige mindreårige som søkte om asyl i EU – hvorav 50 prosent var fra Afghanistan og 15 prosent var fra Syria.

– Disse barna er svært sårbare. Mange har liten og ingen utdanning og fravær av omsorgspersoner gjør dem til lette ofre for kriminelle nettverk som ønsker å tjene penger på menneskelig lidelse og nød.

Les mer i Dagbladet.

ektenyheter