Foto: Privat / Marcin Wichary

Amerikansk republikaner bosatt i Norge mener europeere kunne avverget folkemord og massakre dersom de hadde hatt enkel tilgang på skytevåpen.

I USA pågår det nå en polarisert debatt om våpenkontroll etter at landet nok en gang ble rammet av en grufull massakre. I korte trekk er partene uenige om hvorvidt strengere våpenkontroll vil kunne begrense omfanget av skytemassakre i USA.

Tradisjonelt er demokratene tilhengere av strengere våpenkontroll, mens republikanerne har et glødende engasjement for å beholde sin rettighet til å eie våpen, noe som er nedfelt i det 2. grunnlovstillegget.

Nettavisen har snakket med amerikaneren Austin Rasmussen, som er en republikaner bosatt i Norge. Han er en sterk tilhenger av skytevåpen, og mener landets våpenlover ikke kan klandres for massakrene og terrorangrepene.

– Hvorfor er amerikanere så fascinert av skytevåpen?

– Jeg vil nok ikke klassifisere det som en fascinasjon. I USA og i resten av verden er det en akademisk debatt om amerikansk våpenkontroll som ikke vil ha noe praktisk utfall. Amerikanerne vil aldri gi opp sine skytevåpen. Det skjer bare ikke, sier pressetalsmann hos Republicans Abroad Norway, Austin Rasmussen, til Nettavisen.

– I realiteten er det andre grunnlovstillegget (second amendment) skapt for at befolkningen skal kunne væpne seg og beskytte seg mot en stat som har blitt tyrannisk og fått for mye makt, og omgjort grunnloven til noe ugjenkjennelig, sier Rasmussen.

– Vi bruker skytevåpnene til jakt og sport, og for å putte mat på bordet, men hovedgrunnen til å eie våpen er for å beskytte oss mot to ting. Det ene er en tyrannisk stat som har for mye makt. Vi skal ha lik mulighet som staten til å beskytte oss selv. Og det andre er at vi skal ha muligheten til å beskytte oss mot en hvermann som truer livet vårt eller friheten vår, sier han.

– Man kan jo forby drap?

Rasmussen mener det ikke finnes noen kobling mellom streng våpenkontroll og økt trygghet.

– De stedene med høyest kriminalitet og høyest drapsstatistikk, er byer med flest lover for våpenkontroll som Chicago, Washington D.C. og New Orleans. Det finnes ingen sammenheng mellom økt våpenkontroll og økt sikkerhet eller nedgang i antall drap. Alle dem som er interessert i å drepe eller skade en annen person, er allikevel villig til å bryte alvorlige lover. De er kriminelle. Med den logikken kan man jo forby drap. Men vet du hva, drap er allerede ulovlig, sier han.

– I Orlando ble 100 mennesker skutt. 49 ble drept og 53 ble såret. La oss overføre dette til Europa. I Norge var det nesten 70 barn som ble drept med et skytevåpen på Utøya, i et land som har relativt streng våpenkontroll. I Frankrike, som også er et land med streng våpenkontroll, ble 130 mennesker drept med skytevåpen i et terrorangrep i Paris i november. Også har du Charlie Hebdo-angrepet. I tillegg er det terrorangrepet i Belgia og så videre.

– Når du ser på Europa, så hindrer ikke deres våpenlover islamistiske terrorister fra å oppnå sine mål. Det eneste våpenkontroll gjør, er å avvæpne lovlydige borgere.

– En våpenkontroll som forbyr salg av halvautomatiske våpen som AR-15, ville vel ha gjort det vanskeligere for Orlando-terroristen å skaffe seg denne type skytevåpen, Rasmussen?

– Hvis vi hadde en form for våpenkontroll, ville det vært vanskeligere for ham å skaffe et skytevåpen hos en lovlig våpenhandler. Men det hindrer ham ikke fra å anskaffe ulovlige skytevåpen. I Chicago, for eksempel, er det et enormt svart marked for skytevåpen. Og hvis Detroit hadde vært et eget land, hadde de vært blant fem på topp i drapsstatistikken i hele verden. Detroit har strengere våpenkontroll enn de fleste andre amerikanske byer. Men de har alternative måter å skaffe våpen på. Ved å forby skytevåpen, dytter du våpensalget bare inn i skyggen.

– Alle skytevåpen på det svarte markedet har vel i utgangspunktet vært lovlige en gang. Ville ikke skytevåpnene forsvinne etter hvert dersom man begynner å forby lovlig salg av enkelte halvautomatiske våpen?

– Skytevåpen vil aldri forsvinne, og kriminelle kommer ikke til å slutte å bruke dem.

– La oss si at terroristen i Orlando ikke fikk tak i skytevåpen på lovlig vis. Hva ville da stanse ham fra å utøve islamistisk terror på en dødelig måte? Under 9/11 brukte terroristene tapetkniver. Og i Boston Maraton-bombingen brukte terroristene trykkokere. Skal vi forby tapetkniver og trykkokere? Det er ikke rasjonelt.

Liberalistene-medlem

Austin er medlem av Liberalistene, det eneste partiet som vil tillate å bære våpen til selvforsvar i Norge. Partiet baserer seg på klassisk liberalisme, noe også USAs grunnlov er basert på.

Les mer i Nettavisen

ektenyheter