Storbritannia har avvist EUs grunnidé om en stadig tettere union, mener professor Dag Harald Claes.

– Jeg tror EU-systemet er i en større krise enn det skjønner selv. Det er mange krefter i flere EU-land som ønsker å følge etter britene, sier Claes, som er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og har skrevet en rekke bøker om europeisk integrasjon.

Han tror flere land vil melde seg ut, og så må noe nytt bygges opp igjen i tråd med prinsippene neisiden i Storbritannia sto for.

– Britene har ikke snudd ryggen til internasjonalt samarbeid og frihandel, men til at det skal skje med stor innflytelse fra fellesskapsinstitusjonene i Brussel. De vil ha et mer tradisjonelt samarbeid mellom suverene stater, sier Claes.

Med 52 mot 48 prosent stemte Storbritannias velgere for å forlate EU, organisasjonen som startet som en kull- og stålunion mellom seks land i 1951 og har vokste til dagens omfattende samarbeid mellom 28 land.

Frem til midten av 80-tallet var EU et mer tradisjonelt økonomisk samarbeid basert på ulike stater som fritt utvekslet varer.

Claes sier at den underliggende logikken siden da har vært en stadig tettere union der statene avgir litt og litt suverenitet. Han sammenligner det med en sykkel på vei mot en føderasjon der en må fortsette å trå for ikke å falle.

– Det er for sent å reformere EU. Hele maskineriet er rigget for stadig å spise suverenitet, sier han.

Blant annet binder Lisboatraktaten Kommisjonen, EUs «regjering», til å komme med stadig nye forslag som utvider EU-samarbeidet både i dybden og i bredden.

I en rekke andre EU-land er det nå sterke bevegelser som ønsker sin egen folkeavstemning om EU.

– Det nederlandske folket fortjener også en folkeavstemning. Frihetspartiet krever derfor en avstemning om «Nexit», en nederlandsk utmelding, sier Frihetsparti-leder Geert Wilders, ifølge NTB.

I nabolandet Frankrike kjemper Nasjonal front-leder Marine Le Pen for en «Frexit».

Claes tror det vil komme flere utmeldelser. Det vil gjøre det vanskeligere med fri flyt av mennesker og arbeidskraft på tvers av landegrensene, men han tror ikke den frie flyten av varer er truet.

– Noen sier «Brexit» truer freden i Europa og det frie markedet. Men det tror jeg ikke, verken britene eller EU har interesse av det, sier Claes.

Les mer i Aftenposten

ektenyheter