Mannen i 40-årene er idømt ubetinget fengselsstraff i 30 dager for å ha bygd på egen eiendom uten tillatelse.

Halden tingrett avsa 11. september 2015 Norges første fengselsdom for brudd på plan- og bygningsloven av 2008. Mannen ble dømt til 60 dagers fengsel, hvorav 30 dager ble gjort betinget, for sprengning, riving og bygging i strandsonen i et LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsområde) ved Iddefjorden.

Økokrim: – Godtar dommen

Økokrim skriver på sine nettsider at domfelte godtar dommen etter å ha tatt betenkningstid.

Les mer i Halden Arbeiderblad.

ektenyheter