– Debatten rundt Hjernevask- programserien gjorde at forskningsprosjektet mitt ble stoppet av OUS i 2010, hevder Vibeke Ottesen.

Allerede i 2008 inngikk Vibeke Ottesen kontrakt med Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER) på Oslo universitetssykehus. Hun skulle blant annet forske på barnedrap som en del av doktorgradsavhandlingen sin.

Samme år ble prosjektet tatt opp på doktorgradsprogrammet til Psykologisk institutt på UiO. Men hun fikk ikke fortsette studien ved SIFER på Oslo universitetssykehus (OUS).

Studien ble derfor fem år forsinket.

Aftenposten har tilgang til dokumenter som viser at prosjektet var godkjent av de rette instanser og personvernombudet ved OUS, med Ottesen som prosjektleder.

Senere trakk personvernombudet ved Oslo universitetssykehus godkjennelsen, og nektet henne tilgang til data.

Ottesen og ledelsen ved SIFER har helt forskjellig forklaring på hva som skjedde.

– Jeg vet at det var flere sterke personer innen OUS-systemet som ikke ønsket at jeg gikk videre med studien, fordi de var uenig med mitt evolusjonspsykologiske perspektiv, sier Ottesen.

Hun viser til at den endrede holdningen kom midt i den opphetede debatten rundt «Hjernevask»-programmene til Harald Eia.

Programserien stilte spørsmålet «født sånn eller blitt sånn?» og var basert på norske og utenlandske forskere med forskjellig ståsted når det gjaldt sosial og biologisk påvirkning, blant annet innen evolusjonspsykologi.

Les mer hos Aftenposten

ektenyheter