Oslo-ungdommer er spurt om sine holdninger til ekstremisme. Disse syv grafene oppsummerer funnene.

Hvordan oppfatter ungdommer forholdet mellom islam og Vesten? Hvor mange støtter bruk av vold for å oppnå politisk endring i Europa og Norge? Hvor mange støtter syriafarerne?

I det som beskrives som en unik undersøkelse, har forskere fra NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) studert svarene til 8500 ungdommer fra Oslo i alderen 16–19 år.

De fleste (66 prosent) tar kategorisk avstand fra vold som virkemiddel for politisk endring. Et flertall (59 prosent) tar også avstand fra dem som har dratt til Syria for å kjempe med våpen.

 

Les mer i Aftenposten.

ektenyheter