Regjeringens forslag til nye overvåkingsmetoder er et kraftig inngrep mot privatpersoner, mener forsvarsadvokat John Christian Elden. Politiet får alt de ber om, mener Advokatforeningen.

Tenk deg: Du sitter og skriver en e-post eller er i en videosamtale med en venn på datamaskinen. Samtidig kan politiet kan lese alt du taster inn og se videosamtalen mens den foregår.

Tenk deg: Uten at du merker det har du fått en skjult melding på mobiltelefonen fra politiet. Med det vet de hvor du er akkurat nå.

Gir politiet lov til å overvåke mer

Regjeringen vil ha store utvidelser av politiets overvåkingsmetoder. Siden starten av mars har lovforslaget ligget i justiskomiteen på Stortinget. Onsdag 8. juni skal det behandles i Stortinget.

Også advokat Elden, som spesialiserer seg på ytringsfrihet o.l. i Høyesterett skriver om saken:

Dataavlesning innebærer at politiet kan hacke seg inn på din datamaskin, kopimaskin, ipad eller smarttelefon og i samtid få overført til seg alle tastetrykk eller kopier du foretar. Det være seg mail, dagbok, private notater og utkast til disse, oversikt over sider du besøker på internett, bestillinger du foretar m.v., og uten at du skal ha noen krypteringsmulighet for å hindre slik spionasje.

Det er ikke det du sier som overvåkes, men det du tenker.

Regjeringen ønsker å gi politiet og PST større mulighet til å overvåke mobiltelefoner, utføre romavlytting, kameraovervåking og teknisk sporing.

De vil gjøre det mulig å bruke flere av overvåkingsmetodene både til å avverge og forebygge alvorlige lovbrudd og etterforske dem.

I tillegg skal det innføres en helt ny overvåkingsmetode: Politiet skal kunne hacke seg inn på datamaskiner, telefoner og nettbrett for å kunne lese av alt som blir gjort og skrevet.

Elden satt i Metodekontrollutvalget i 2009. Han er også vararepresentant for Høyre på Stortinget.

Slik svarer han på spørsmål om hva han tenker om Regjeringens forslag:

– Det virker som om man i iveren etter å spionere mest mulig på befolkningen har mistet av syne det overordnede mål om at samfunnets totale overvåking skal være så lav som mulig, sier Elden.

Les mer i Aftenposten.

ektenyheter