Foto: Google

Tidligere kunne vi lese om folk i Nørrebro som driver med utpressing, hærverk og trusler. Nå sier politiet at de vil løse problemet med god gammeldags dialog

Politiet gjør ikke stort:

Senest den 6. og 7. maj ble det rin­et etter poli­tiet fra Mucki Bar, og tors­dag den 5. mai utlø­ste Bir­gitte Fis­cher verts­hu­sets over­fallsa­larm, men først etter 20 minut­ter duk­ket poli­tiet ifølge henne opp. Køben­havns Politi opply­ser at ifølge deres opplysninger var en patrul­je­vogn på ste­det etter seks eller syv minut­ter.

”Vi ringte 112, mens vi ven­tet på poli­tiet. Her fik vi at vite at det var en patrulje på vei. Men da de kom, var gjer­nings­mennene borte for lengst. Hva nå hvis jeg hadde blitt overfalt?» spør Bir­gitte Fis­cher.

I en gjennomsiktig plast­pose på baren i den innrøykede vertshusstuen lig­ger en bro­sten, som Bir­gitte Fis­cher har tatt vare på fra et tid­li­gere angrep.

«Vi tok ste­nen for­sik­tig opp og la den i en pla­stikkpose  for vi tenkte at poli­tiet kunne ta fin­ger­av­trykk. Men de ville ikke ha den» forteller Bir­gitte Fis­cher.

ektenyheter