Årets trygdeoppgjør er i havn. Og pensjonistene er skuffet og forbannet over å måtte tåle nedgang i kjøpekraft i enda et år.

En økning i pensjonen på 4.600 kroner er skuffende lavt, mener Pensjonistforbundet.

– Pensjonistenes totale økonomi er styrket gjennom statsbudsjettet og nå gjennom trygdeoppgjøret, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) etter møtet med partene i trygdeoppgjøret torsdag ettermiddag.

Ifølge Aftenposten er reaksjonene blant pensjonistenes organisasjoner så sterke at de nekter å skrive under på avtalen om årets trygdeoppgjør.

Det skal gi en inntektsvekst i år på 2,5 prosent for landets pensjonister.

Men trukket fra reguleringssatsen på 0,75 prosentpoeng er fasiten svekket kjøpekraft for andre året på rad – siden inntektsveksten etter fratrekket blir lavere enn den ventede prisveksten i år på 2,5 prosent.

– Vi er veldig skuffet og litt forbannet. Vi hadde i hvert fall trodd at man i disse dårlige tidene sørget for at pensjonistene fikk den samme reguleringen som lønnstakere. Vi krever ikke mer enn andre, men det samme, sier Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet.

Arbeidsgiverne og arbeidstakerne i frontfaget er enige om at et lønnsoppgjør på 2,4 prosent er innenfor hva økonomien kan tåle i år. Teknisk beregningsutvalg venter en prisvekst på 2,5 prosent.

• 1G er etter at trygdeoppgjøret trer i kraft 92.576 kroner.

• Lønnsveksten fra 1. mai, da oppgjøret trer i kraft, er 2,78 prosent.

• Løpende alderspensjon øker med 2,01 prosent etter at reguleringssatsen er trukket fra – med andre ord godt under ventet prisvekst i år.

– Vi beklager at regjeringen ofrer de enslige alderspensjonistene i årets trygdeoppgjør, sier forhandlingsleder Erik Orskaug i Unio.

Les mer i VG

ektenyheter