Mange reagerte da asylsøkere i høst protesterte mot dårlig internettforbindelse. Nå krever UDI det samme av nye akuttmottak.

Aftenposten har dokumentert at de midlertidige innkvarteringsløsningene ble så mange og langvarige at regningen bare for akuttmottak har passert 1,6 milliarder kroner.

I tillegg ble gjort mange feil i hasteopprettelsen av mottak over hele Norge.

– Skulle det oppstå en ny situasjon med masseankomster, så vil det være aktuelt å bruke akuttmottak igjen. Men vi har brukt tid på å lage rammeavtaler med krav om hva tilbudene skal inneholde – ikke bare kost og losji. Disse rammeavtalene vil bli utlyst slik at vi får det mer forutsigbart og rimeligere, svarer Christine Wilberg.

Nå har UDI planene klare for en eventuell ny flyktningbølge med masseankomster av asylsøkere til Norge.

For å holde innkvarteringsutgiftene nede i en slik situasjon, ble det tirsdag denne uken lyst ut en omfattende anbudskonkurranse om 20.000 akuttmottaksplasser i hele Norge.

Les mer i Aftenposten.

ektenyheter