Som et like sikkert vårtegn som hestehoven ber NRK Kulturdepartementet øke kringkastingsavgiften – med 30 kroner.

Etter behandlingen av Stortingsmeldingen om allmennkringkasting oppfatter NRK å ha fått et nytt styringssignal som innebærer forutsigbarhet og kostnadsdekning for lønns- og prisvekst, skriver kringkastingssjefen i det årlige «lisensbrevet» som nå er sendt fra NRK til Kulturdepartementet. Der ber NRK om at lisensen økes med 30 kroner. Det er langt mindre enn det NRK har bedt om de siste årene.

2015 bad NRK om 70 kroner, og i 2014 73 kroner. For å opprettholde aktivitetsnivået og utvikle tilbudet til publikum, og samtidig dekke opp for forventet lønns- og prisvekst, ville NRK trenge en økning på 60 kroner, heter det i brevet som er signert kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

FM-slukking og rasjonalisering

I år ber likevel NRK om mindre, fordi NRK sparer penger på FM-slukking, og dessuten legger opp til fortsatt rasjonalisering.

«Regional slukking vil gi lavere distribusjonskostnader gjennom året og redusere behovet for økning i kringkastingsavgiften,» skriver kringkastingssjefen. De viser også til at NRK har rasjonalisert driften med mer enn 400 millioner kroner siden 2011, og at bemanningen er redusert med 300 siden 2013.

Les mer i NRK.

ektenyheter