Ole Alexander Myrholt og naboene nektet å betale bompenger for den uferdige veien, og vant fram i tingretten. Nå skal den prinsipielt viktige saken avgjøres av lagmannsretten.

Hvem bestemmer når en vei er ferdig bygd, og bompengeinnkrevingen kan starte? Det må Hålogaland lagmannsrett nå ta stilling til.

Ole Alexander Myrholt er en av to bilister som i fjor vant i fjor fram i tingretten, etter å ha nektet å betale bompenger for Toventunnelen på Helgeland. Årsaken var at de mente innkrevingen hadde startet for tidlig.

– Vi har stilt spørsmål om hvem som har gjort vedtaket om at det skulle kreves inn avgift før veien var ferdig. Det er soleklar parallellinnkreving som Nasjonal Transportplan sier ikke skal forekomme, har Myrholt tidligere sagt.

Store protester

Toventunnelen er Norges fjerde lengste tunnel og ble åpnet med brask og bram i 2014. Tunnelen er del av et større veiprosjekt som knytter ytre og indre Helgeland tettere sammen. Men allerede før tunnelen og resten av veiprosjektet var ferdig, startet bompengeinnkrevingen.

Fem av veiens naboer nektet å betale bompenger, dermed trakk Helgeland veiutvikling dem for retten. I oktober i fjor ble Ole Alexander Myrholt og naboene frifunnet i Alstahaug tingrett.

Bompengeselskapet Helgeland Veiutvikling anket dommen, og nå skal den prøves for en høyere rettsinstans.

Les mer i NRK.

ektenyheter