Martin Sellner ser ut som en H&M-modell. Men bak smilet har den 27-årige filosofistudenten ansiktet til Europas nye nasjonalister.

Sellner er medgrunnlegger for Østerrikes  Identitären Bewegung (Identitærbevegelsen), en gruppe unge, migrantkritiske østerrikere som beskriver dem selv som «høyreorienterte hipstere». IB, som Sellner forkorter organisasjonens navn som, opplever økende populæritet i Østerrike. Den ser på seg selv som en av de mest suksessfulle nasjonalistiske ungdomsbevegelsene i Europa.

Den raskt voksende medlemsmassen kan indikere at de identitære har fanget Østerrikes høyreorienterte tidsånd. De har også fått økt oppmerksomhet i media med sine teatralske oppfunn i forkant av presidentvalget.

Her er et av dem. Videoen viser medlemmer i bevegelsen som simulerer strupekutting på ISIS-måten, mens «ofrene» holder «Refugees Welcome»-skilt. Det trekkes klare paralleller mellom migrantstrømmen og ISIS-terrorisme.

Den økende sjansen for seier for Norbert Hofer, som er presidentkandidaten for det nasjonalistiske Austrian Freedom Party, kan de identitære se sin ideologi ute i almuen raskere.

En patriotisk «Greenpeace»

Sellners IB er veldig klar over inntrykket gruppen gir. I sine intervjuer snakker han forsiktig, og anstrenger seg for å distansiere seg fra det røffe, historiske imaget nasjonalistbevegelser har hatt. Sellner refererer til identitære som en «patriotisk Greenpeace». Han siterer ledere av «White Rose»-bevegelsen, en gruppe anti-Nazi-aktivister og intellektuelle som gjorde mostand mot diktatoren Adolf Hitler. Gitt disse innflytelsene, er det ikke overraskende at de identitære har tatt etter protestmetodene fra miljøaktivister og venstrebevegelsen på 60-tallet.

Identitær er en bevegelse, individ eller gruppe som har den etniske og kulturelle identiteten sentralt plassert i sin verdensanskuelse. Et fokus på kulturell bevaring og utvikling kombinert med en radikal kritikk av den vesteuropeiske samtiden preger bevegelsen.
Identitarismen har sine røtter i Frankrike, men har også spredt seg til Skandinavia og andre deler av Europa.

Kilde: Huffington Post.