Ulovlige innvandrerhusstander mottar i gjennomsnitt $ 5692 i føderale velferdsordninger hvert år, langt mer enn gjennomsnittet av «innfødte» amerikanske husholdninger, på $ 4431, ifølge en ny rapport om kostnadene ved innvandring som ble løslatt mandag.

The Center for Immigration Studies, i en analyse av føderale kostnadstall, fant at alle innvandrerhushold lovlige og ulovlige – får et gjennomsnitt på $ 6241 i velferd, 41 prosent mer enn innfødte husholdninger. Som med amerikanere som mottar ytelser som matkuponger og kontanter, går mye av velferden til innvandrere som supplement til sine lavtlønnsjobber.

460

Den totale kostnaden er over $ 103 milliarder i velferdsgoder til husholdninger ledet av innvandrere. Et flertall, 51 prosent, av innvandrerhusholdninger mottar noen form for velferd sammenlignet med 30 prosent av innfødte husholdninger, sa analyse av Census data.

Innvandrere som får mest i studiet av 2012 tallene kommer fra Mexico og Mellom-Amerika. Deres gjennomsnittlige årlige skattebetalerfinansierte velferdsgoder er $ 8251, 86 prosent høyere enn fordelene som brukes av innfødte husholdninger, sies det i rapporten.

Les mer i Washington Examiner.

ektenyheter