Fysiker Stein Bergsmark var inntil i fjor leder for studieprogrammene i fornybar energi ved Universitetet i Agder.

Han fikk et råd om ikke å fremføre sine klimasynspunkter før han ble pensjonert, og det rådet fulgte han.

Dette er fordraget som også var klimarealisten Stein Bergsmarks avslutningsforelesning ved UiA.

Foredraget sies å være et resultat av flere års klimastudier.

Saken er dekket av Hegnar.no

ektenyheter