Foto: Sergey Kustov / Wikipedia

Hans Andreas Limi: – Vi må innse at dette ikke blir noe tema nå.

Flypassasjeravgiften er ikke lenger et tema i forhandlingene på Stortinget, fastslo partene etter et kort møte torsdag kveld.

Regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF gjenopptok forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett torsdag kveld, etter en full stans i forhandlingene tidligere på dagen på grunn av Frps utspill om flypassasjeravgiften.

Det skapte stor uro da enkelte i Frps stortingsgruppe onsdag uttalte at de ønsket omkamp i forhandlingene om avgiften, som av flere blir gitt skylden for at Rygge lufthavn i Østfold har varslet nedleggelse.

Møtet mellom de fire partiene varte kun en halvtime torsdag kveld. Høyres forhandler Svein Flåtten fastslo på vei ut at forhandlingene nå var kommet tilbake på sporet, og at flypassasjeravgiften ikke hadde vært et tema under møtet.

– Vi har tapt litt tid, men nå kan vi sette kreftene inn på å finne løsninger innen fristen vi har i starten av neste uke. Nå er vi over på å diskutere det som revidert budsjett inneholder, uttalte Flåtten.

På vei inn sa Frps forhandler Hans Andreas Limi at Frp har innsett at flypassasjeravgiften ikke blir et tema i forhandlingene.

Sviktet før

Dette er ikke første gang FrP har stått inne for skatteøkninger, stikk i strid med det de sa i opposisjon:

  • Alkohol: Forslo i opposisjon lettelser på 830 millioner kroner. Nå justeres avgfitene opp i takt med forventet prisstigning.
  • Tobakk: Foreslo i opposisjon lettelser på 110 millioner kroner. Nå justeres avgiften opp i takt med forventet prisstigning.
  • Boligkjøp (dokumentavgift): Foreslo i opposisjon 760 millioner kroner i avgiftslettelser. Nå justeres avgiften opp.
  • Bensin og dieselavgifter (veibruksavgift). Foreslo i opposisjon lettelser på over 3 milliarder kroner. Nå lar Regjeringen være å prisjustere avgiftene – det gir en reell reduksjon på 290 millioner kroner.
  • Bilavgifter m.m. Foreslo i opposisjon å redusere avgiftene med 1,1 milliarder kroner. Nå foreslår Regjeringen en reduksjon på ca 1 milliarder kroner (det er da noe).
  • Utbytteskatten økes igjen

Les mer i Nettavisen.

ektenyheter