Frankrike har blitt alvorlig rammet av forstyrrelser da fagforeninger streiker hos oljeraffinerier, atomkraftanlegg, havner og transportknytepunkter.

Motorveier, broer og tuneller har blitt blokkert, og fly- og togtjenester har blitt påvirket.

Atomkraftproduksjonen har blitt senket, og drivstoff er vanskeligere å få tak i.

Statsminister Manuel Valls har igjen insistert at arbeidsreformene, som er kjernen i uenighetene, ikke vil bli trukket tilbake, men det har blitt foreslått at de kan bli «endret».

Live-dekning av demonstrasjonene: RT.

 

Les mer i BBC.

ektenyheter