Hvert år sender Norge over to milliarder forskningskroner til Brussel, for så å bruke hundrevis av millioner på å hente deler av beløpet tilbake igjen.

Det er dårlig bruk av norske skattepenger. Vi hadde fått mer forskning for pengene ved å fordele dem her hjemme.

I over 20 år har Norge valgt å delta i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon gjennom EØS-avtalen. Det innebærer at vi bidrar økonomisk til et stort europeisk forskningsfond som norske akademikere så kan søke på i konkurranse med andre europeiske forskere. Medlemskapet i dagens rammeprogram, Horisont 2020, koster Norge over to milliarder kroner i året, et beløp som tilsvarer en fjerdedel av budsjettet til Norges forskningsråd.

Les hele kronikken fra tre norske forskere i Aftenposten

ektenyheter