Oslo tingrett har dømt en 34 år gammel mann til 30 dagers betinget fengsel for å ha hetset NRK-profilen Haddy Njie på Facebook.

Christian Rosland er dømt for å ha lagt ut en kommentar på Njies åpne Facebook-profil i oktober i fjor der han blant annet kalte henne «halvape» og «nigger».

Han er i tillegg dømt for besittelse av marihuana.

Politiet: – Riktig med straff

Hatmeldingen ble skrevet etter at det var kjent at Haddy og hennes kjæreste Trond Giske venter barn sammen. I retten forklarte Rosland også at han syntes det var ekkelt at Haddy har afrikansk bakgrunn.

Aktor og politiadvokat i Oslos hatkrimgruppe Oda Karterud la ned påstand om 30 timers samfunnsstraff. Mannens forsvarer Joar Berg Henjum argumenterte for betinget fengselsdom i retten, og la ned påstand om at hans klient skulle bli straffet på mildeste måte.

Retten fant det altså passende med betinget fengselsstraff på 30 dager, men en prøvetid på to år.

– Selv om vi ikke fikk medhold for påstanden om straff er det viktig at uttalelsene får en reaksjon fra retten, det er vi fornøyd med. Retten markerer at det er en type ytringer som det ikke er lov å fremsette, sier Karterud til Nettavisen.

Erkjente straffskyld

I mars uttalte Rosland at han ikke angret på hatmeldingen han hadde publisert, men i retten onsdag sa han at han kunne ordlagt seg annerledes.

I dommen heter det blant annet:

Tiltalte har erkjent de faktiske forhold, og han har erkjent straffeskyld for forholdet i hovedtiltalebeslutningen. Han har således erkjent at de uttrykkene han brukte overskred ytringsfrihetens grenser, og han har uttalt at han ved fremtidige meningsytringer vil avstå fra denne type utsagn.

I retten erkjente mannen straffskyld for å ha framsatt hatefulle ytringer.

– Dommen er som forventet, og den virker nøktern og god, sier Roslands forsvarer, Joar Berg Henjum til Nettavisen.

Straffelovens paragraf § 135a bryter med Grunnlovens § 100 med at den begrenser ytringsfriheten.

§ 135 a. Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte.
Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres
a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn,
c) homofile legning, leveform eller orientering, eller
d) nedsatte funksjonsevne.

I Kjuus-saken opprettholdt Høyesterett en dom mot lederen av partiet Hvit Valgallianse, advokaten og høyreekstremisten Jack Erik Kjuus, fra Oslo tingrett på seksti dagers betinget fengsel og NOK 20 000,- i bot. Bakgrunnen for den opprinnelige tiltalen mot Kjuus var at han som leder for Hvit Valgallianse i partiets valgprogram hadde tatt til orde for at barn adoptert til Norge måtte steriliseres.

Les mer i Nettavisen.

ektenyheter