Kvinner som selger sex i Norge utsettes for en rekke alvorlige brudd på menneskerettighetene. Det skriver Amnesty International i ny rapport.

– Norske lover som ble innført for å beskytte selgerne og stigmatisere kjøperne, virker mot sin hensikt, sier generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs.

Han sikter spesielt til sex-kjøpsloven, deler av hallikparagrafen og utlendingsloven.

– Disse lovene fører blant annet til at utenlandske kvinner som blir utsatt for vold, overgrep og utnyttelse ikke melder fra til politiet, i frykt for følgene. Og at de faktisk blir utsatt for grov vold, avdekker vår rapport, sier Egenæs.

Han fastslår at den norske stat er forpliktet til å beskytte sexarbeideres menneskerettigheter her i landet, men at Norge bryter disse forpliktelsene.

For å ivareta menneskerettighetene mener Amnesty det er nødvendig å avkriminalisere sexarbeid mellom samtykkende voksne mennesker.

Det inkluderer både kjøp og salg av seksuelle tjenester, så vel som tilrettelegging for kjøp og salg i form av transporttjenester, sikkerhetstjenester og utleie av leiligheter.

Dette prinsippet vedtok Amnesty International allerede ifjor høst på et møte i Dublin. Flere norske politikere var da sjokkerte over standpunktet.

I kjølvannet av dette har organisasjonen nå gått i dybden av sexmarkedet i fire byer, Buenos Aires, Hong Kong, Papua New Guinea og Oslo, for å se hvordan sexarbeidernes menneskerettigheter ivaretas. Og resultatet er nedslående.

I Oslo har de intervjuet 30 kvinner som selger, eller har solgt, sex. I tillegg har de snakket med politiet, hjelpearbeidere, interesseorganisasjoner, advokater, likestillingsorganisasjoner og forskere.

– Rapporten dokumenterer at mennesker som selger sex utsettes for grov vold uten at det får konsekvenser for overgripere. Sexarbeidere blir kastet ut av hjemmene sine på kort varsel uten å ha noe annet sted å gå til. Utenlandske sexarbeidere, spesielt kvinner med afrikansk opprinnelse, blir utvist fra landet uten annen grunn enn at politiet mener de ikke kan sannsynliggjøre formålet med oppholdet. Det skjer selv om de er her med gyldig Schengen-visum, sier John Peder Egenæs.

I Norge er det ikke forbudt å selge sex, men i 2009 ble kjøperne kriminalisert.

Hallikparagrafen fra 2003 gjorde det straffbart å medvirke til sexhandel, noe som rammet boligutleiere og hotelleiere som burde vite at det foregår prostitusjon i deres lokaler.

Meningen med disse lovene var å bekjempe sex-kjøp og menneskehandel og å stigmatisere kundene. Men ifølge Egenæs har det også stigmatisert selgerne og gjort det vanskeligere å være sexarbeider i Norge.

Les mer i VG

ektenyheter