Foto: Clemensfranz

Utlendingsnemnda har opphevet vedtaket om å nekte en 28 år gammel syrer asyl. I fjor kom han over Storskog. Nå hentes han tilbake fra skjulestedet i Tyrkia for en ny sjanse i Norge.

– Vi jobber med å få til en retur av søkeren, bekrefter områdeleder Kirsten B. Myhre i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Det betyr at syreren skal tilbake til Norge på myndighetenes regning, fire og en halv måned etter at han reiste tilbake til Russland.

UDI har tidligere hentet tilbake to jemenitter som ble sendt tilbake til Russland med buss over Storskog få timer før visumet gikk ut. Begge ble etter avgjørelser i Utlendingsnemda (UNE), hentet tilbake til Norge for å få asylsøknaden realitetsbehandlet.

VG er også kjent med at en irakisk barnefamilie som ble sendt ut i mars, ble sendt rett tilbake til Norge av russiske myndigheter som ikke aksepterte familiens visum. Norske utlendingsmyndigheter har måttet ta nye runde i flere av Storskog-sakene det siste halvåret.

UNE: Usikkert i Tyrkia

Nå har UNE behandlet saken på nytt og gjort helomvending:

– I alle saker UNE behandler vurderes situasjonen her og nå, blant annet gjelder dette tilgjengelig landinformasjon til enhver tid. Da UNE behandlet saken andre gang, forelå det blant annet ny informasjon fra Landinfo om situasjonen i Russland. I tillegg var på det rene at vedkommende ikke lenger befant seg i Russland, men i Tyrkia, sier nemndleder Liv Huus-Hansen.

UNE mener at syrere i realiteten ble tvangsutsendt fra Russland og at han er i en usikker situasjon i Tyrkia.

Les mer i VG.

ektenyheter