Foto: Wikipedia

Forslaget for strengere våpenreguleringen ble for det meste skutt ned av de fleste representantene på møtet om LIBEs forslag.

Hele videoen er her. Våpentemaet starter 1 time og 57 minutter ute i opptaket.

Bodil Valero syntes det var uheldig og leit at skyttere og jegere blir påvirket negativt av forslagene.

De fleste hadde fått med seg at utallige jegere og sportsskyttere hadde sendt masse eposter til representantene.

Nuno Melo (Portugal) sier at det er dumt lovforslaget påvirker jegere og skyttere når målet er å ta terrorister som smugler ulovlige våpen. Han mener at forslagene ikke vil påvirke terroristenes evne til å skaffe våpen.
Han synes de ikke skal jegere og skyttere skal bli puttet i samme kategori som terrorister. Han mener hele forslaget er meningsløst. Han er jeger selv. Han konkluderer med at kommisjonen burde fokusere på ulovlig smugling av våpen, ikke den lovlige besittelsen av våpen. Det ble også påpekt at dette vil ramme våpenforhandlere og økonomien.

Sylvia-Yvonne Kaufmann (Tyskland) vil fjerne koblingen mellom lovlige skyttere og og terrorister. Hun mener også at utseendet på våpenet ikke er en faktor. Hun vil heller se på en europeisk minstestandard på å oppbevare våpen sikkert hjemme.

Jussi Halla-Aho (Finland) mener EU har gjort stort skade på imaget med dette direktivforslaget.

Roberta Metsola (Malta) vil slette alle koblingene mellom terrorister og jegere/sportsskyttere. Hun som den tyske representanten vil ikke deaktivere samlevåpen. Det ville ødelegge den kulturelle verdien til våpenet. Hun viser også til at EU-landene allerede har strenge og fungerende våpenreguleringer.

Ana Gomes (Portugal): Hun er enig med Bodil Valero. Hun mener at alt burde forbys.

Anna Hedh (Sverige): Hun synes ikke man skal forby våpen for sportsstkytere, og synes kommisjonen har gjort mye skade med dette forslaget.

Kristina Windberg (Sverige): Hun mener det er panikktiltak. Hun mener det ikke er tenkt igjennom, og at våpen som ligner på militære våpen skal forbys er latterlig.

Anna Maria Corazza Bildt (Sverige): Hun synes ikke at man skal endre på kategoriseringen av våpen. Hun påpeker også at mange land inkl. hennes land, Sverige, har bra nok systemer allerede. Hun er for merking av vitale våpendeler. Dette har Norge allerede.

Kommisjonens kommentar er at de ville dekke bredere område enn bare terrorisme. De ville samtidig begrense våpen for den almenne sikkerheten. Hva de ikke ville var å putte lovlydige jegere osv i samme bås som terrorister. Hun sier alikevel at hun vil gjerne forby våpen som er sivilversjon av det politi og militære bruker.

Bodil Valeros kommentar var igjen å si at å blande terrorister og jegere var uheldig, og hun håper på et bra kompromiss.

Vår kommentar er at dokumentene sier hva de sier, og at kommisjonen og Valero ror kraftig etter de så den enorme responsen fra jegere, samlere og sportsskyttere.

 

ektenyheter