Norge har rykket forbi Albania. Men nesten alle andre europeiske land får bedre hovedveier raskere enn Norge.

Årets store veikonferanse i Norge åpner i Oslo tirsdag. Der legger arrangøren, Opplysningsrådet for Veitrafikken, frem en flunkende ny rapport med status for norske hovedveier.

Den forrige, fra 2008-2009, viste at Norge lå svært dårlig an sammenlignet med mange andre europeiske land.

Den nye viser at Norge har tapt terreng, til tross for et større trykk på vei- og jernbaneutbygging, og til tross for milliardsummene som pøses inn i norsk samferdsel.

Nest sist på listen over 17 europeiske land

Det er Rambøll som har sett på europeisk veikvalitet, ved å sammenligne gjennomsnittshastigheten på Europavei-strekningene i til sammen 17 land.

Rapporten viser at Norge har rykket forbi Albania, og at vi dermed ligger nest sist på listen. Det skyldes at gjennomsnittshastigheten i Albania har gått merkbart ned, siden 2008-2009.

  • I Norge ligger gjennomsnittshastigheten nå på 70,3 km/t – opp 3,9 km/t siden sist.
  • Portugal topper listen med 117,9 km/t – opp 20 km/t siden sist.
  • Tyskland er nummer to, med 114,2 km/t – opp 5,6 km/t siden sist.
  • Danmark er best av de nordiske landene på åttende plass, med 102,4 km/t i gjennomsnitt – opp 7,6 km/t siden sist.
  • Sverige er nummer ti med 99,8 km/t – opp 11 km/t siden sist.
  • Finland er nummer 14 med 89,4 km/t – opp 10,3 km/t siden sist.
– Bryter med veiavtale Norge har inngått

– Trafikken suser forbi oss på et langt mer effektivt hovedveinett i nærmest alle sammenlignbare europeiske land, sier leder Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

Les mer i Aftenposten.

ektenyheter